ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อก ครูหนูบล จีนตุ้ม สามารถดูรายละเอียดผลงานด้านการศึกษา ผลงานมัลติมีเดียด้านการศึกษา เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คลิปนิทาน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ                นางหนูบล   จีนตุ้ม
เกิด              วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521
วันบรรจุ        26  มกราคม  2552
เลขที่ตำแหน่ง  2226
ปฏิบัติหน้าที่   ณ  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน    อำเภอบ้านโป่ง    สพป.รบ.2
ที่อยู่ปัจจุบัน  105  หมู่ที่  10  ตำบลเขาชะงุ้ม   อำเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี
คู่สมรส         นายปัญญา   จีนตุ้ม
บุตร               2   คน
เบอร์โทรศัพท์  0-8101-9410-9